Ta witryna wykorzystuje pliki cookie. Dowiedz się więcej. [X]

Warunkiem korzystania z Portalu Centrum Rękodzieła jest zapoznanie się z poniższym regulaminem oraz jego akceptacja.

1. Słownik pojęć wykorzystanych w niniejszym regulaminie

 • Baza kont - jest zbiorem wszystkich danych, również osobowych zamieszczonych na Portalu przez Użytkowników. Wszystkie dane są za zgodą użytkowników gromadzone oraz przetwarzane w systemie informatycznym w ramach usług świadczonych przez Portal Centrum Rękodzieła.
 • Dane O/R - Dane Osobowe/Rejestracja zamieszczane są dobrowolnie, jednak są niezbędne do dokonania rejestracji. Wymagane są w przypadku, kiedy Użytkownik decyduje się na rejestrację na Portalu, co jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych przez Portal Centrum Rękodzieła, w sposób zgodny z regulaminem.
 • Dane A/W - Dane Adresowe/Wizytówka zamieszczone dobrowolnie przez Użytkownika zarejestrowanego na Portalu Centrum Rękodzieła. Zgromadzone w ramach formularza znajdującego się na koncie Użytkownika, przetwarzane zgodnie z regulaminem przez Portal Centrum Rękodzieła.
 • Materiały - Zamieszczane dobrowolnie przez Użytkownika zdjęcia (będące jego własnością), treści, informacje, komentarze na Portalu Centrum Rękodzieła oraz zamieszczane przez Administratora artykuły, informacje o wydarzeniach i warsztatach.
 • Portal - Portal internetowy prowadzony przez Zespół Centrum Rękodzieła znajdujący się pod domeną centrumrekodziela.pl.
 • Umowa - dotycząca świadczenia usług drogą elektroniczną, zawarta pomiędzy Użytkownikiem a Zespołem Centrum Rękodzieła z chwilą akceptacji niniejszego Regulaminu.
 • Konto użytkownika - miejsce na serwerze udostępnione użytkownikowi przez Zespół Centrum Rękodzieła potrzebne do tworzenia konta, na którym Użytkownik zamieszcza swoje dane i w ramach którego sam administruje dane w nim zawarte.
 • Użytkownik - każda osoba posiadająca zdolność do czynności prawnych, korzystająca z usług Portalu Centrum Rękodzieła. Osoby nie posiadające pełnej zdolności do czynności prawnych oraz niepełnoletnie mogą być użytkownikami tylko za zgodą przedstawiciela ustawowego. Użytkownicy:
  • Gość - użytkownik niezarejestrowany (nie posiadający konta), mogący przeglądać prace oraz treści na Forach zamieszczonych przez Użytkowników zarejestrowanych.
  • Użytkownik/z - użytkownik zarejestrowany (posiadający konto), który może dodawać zdjęcia (będące jego własnością) bez określonego limitu, dodawać komentarze, wystawiać oceny pod pracami innych Użytkowników zarejestrowanych, korzystać z wewnętrznej poczty Portalu oraz być aktywnym użytkownikiem Forum.
  • Użytkownik zablokowany - użytkownik zarejestrowany (posiadający konto), nie mogący korzystać z funkcjonalności umożliwiających komunikowanie się wewnątrz Portalu za pomocą wiadomości z użytkownikiem, który z powodów osobistych (nie określonych w niniejszym reguleminie) zablokował tego Użytkownika.
 • Login (rejestracja) - nazwa podana przez użytkownika podczas procesu rejestracji nie podlega zmianie ponieważ jest niezbędna do prawidłowego świadczenia usług przez Zespół Centrum Rękodzieła. Jej podanie jest wymagane przy logowaniu na Portalu oraz w przypadku kontaktu użytkownika z Zespołem Centrum Rękodzieła, gdyż jest niezbędna do odszukania danego użytkownika i rozwiązania ewentualnego problemu. Nazwa wyświetlana - jest to nazwa, która będzie widoczna dla innych użytkowników. Użytkownik może ją w każdej chwili zmienić zgodnie z potrzebą.

2. Usługi reklamowe

 • Portal Centrum Rękodzieła umożliwia swoim Użytkownikom zamieszczanie na Portalu artykułów sponsorowanych oraz reklam.
 • Umieszczanie artykułów sponsorowanych lub reklam na Portalu jest usługą płatną.
 • W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących reklamy na Portalu Centrum Rękodzieła prosimy o kontakt na e-maila: reklama@centrumrekodziela.pl .

3. Rejestacja

 • Warunkiem rejestracji jest akceptacja niniejszego regulaminu.
 • Rejestracji może dokonać każda jednostka organizacyjna czy osoba prawna posiadająca zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Rejestracji na Portalu Centrum Rękodzieła może dokonać również osoba z ograniczoną zdolnością do czynność prawnych posiadająca zgodę przedstawiciela ustawowego. Portal nie ponosi odpowiedzialności za rejestracje dokonane przez osoby nieuprawnione
 • W trakcie procesu rejestracji wymaga się od Użytkownika podania następujących danych: Nazwa Użytkownika/Login, e-mail, hasło.
 • Z wszystkich danych wprowadzonych przez Użytkownika w procesie rejestracji tylko Nazwa Użytkownika/Login jest widoczna dla innych użytkowników.
 • Po akceptacji danych wprowadzonych do formularza poprzez kliknięcie funkcji Rejestruj, na skrzynkę użytkownika zostaje wysłany e-mail w celu potwierdzenia rejestracji.
 • Potwierdzenie rejestracji następuje z chwilą kliknięcia linka aktywacyjnego znajdującego się w treści e-maila.
 • Portal Centrum Rękodzieła nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w dostarczeniu e-maila, zawierającego link aktywacyjny, na adres e-mail Użytkownika podany podczas procesu rejestracji, będące wynikiem świadczenia usług innych serwisów, operatorów.
 • Każdy Użytkownik ma prawo żądać usunięcia swojego konta z Portalu.
 • Określony adres e-mail może być wykorzystany tylko do jednej rejestracji.
 • Portal ma prawo do usunięcia konta Użytkownika, który dopuszcza się złamania zasad niniejszego Regulaminu.
 • W przypadku usunięcia Konta Użytkownik zobowiązuje się nie dochodzić od Portalu żadnych roszczeń z tego tytułu a w szczególności roszczeń odszkodowawczych.

4. Odpowiedzialność

 • Portal nie ponosi odpowiedzialności za Materiały zamieszczane przez użytkownika, ich treści oraz wady prawne, a jedynie przechowuje je na serwerze.
 • Materiały zamieszczane przez użytkowników w żadnym przypadku nie mogą być traktowane jako stanowisko czy ocena członków Zespołu Centrum Rękodzieła.
 • Portal nie moderuje Materiałów zamieszczanych przez Użytkownika z zastrzeżeniem wyjątkowych sytuacji opisanych w punkcie 5.
 • Portal nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w jego funkcjonowaniu wynikające z działania osób trzecich, sił wyższych oraz celowych działań Zespołu Centrum Rękodzieła zmierzających do poprawy funkcjonalności Portalu, który zobowiązuje się informować z wyprzedzeniem o zakłóceniach w funkcjonalności jakie mogą się pojawić.
 • Portal nie odpowiada za wykorzystywanie przez osoby trzecie w sposób niezgodny z prawem czy z regulaminem obowiązującym na Portalu Centrum Rękodzieła materiałów zamieszczanych przez Użytkowników.
 • Portal nie ponosi odpowiedzialności za naruszanie praw do znaków towarowych, oznaczeń, praw autorskich, nazw przedsiębiorstw lub innych oznaczeń jakie przysługują osobom trzecim powstałe w związku lub w wyniku umieszczenia na Portalu Materiałów Użytkownika.
 • Zespół Centrum Rękodzieła nie sprawdza autentyczności oraz pochodzenia materiałów zamieszczanych przez Użytkownika na Portalu.
 • Portal nie ponosi odpowiedzialności za treść wiadomości rozsyłanych za pomocą poczty wewnętrznej Portalu przez Użytkowników.

5. Materiały użytkownika

 • Portal umożliwia Użytkownikom zamieszczenie następujących materiałów: zdjęć przedstawiających prace Użytkowników, komentarzy pod zdjęciami, artykułów zgodnych z tematyką Portalu Centrum Rękodzieła, opisu swojej działalności w profilu Użytkownika. Dostęp do opisanych usług mają tylko Użytkownicy zarejestrowani na Portalu Centrum Rękodzieła.
 • Portal umożliwia wyświetlanie artykułów oraz informacji o wydarzeniach i warsztatach.
 • Zabrania się zamieszczania na Portalu Materiałów Użytkownika naruszających prawo, o charakterze bezprawnym, wzmacniających nienawiść etniczną, rasową, wyznaniową, pochwalającą faszyzm, komunizm, nazizm, zawierających treści pornograficzne, obrażających uczucia religijne, propagujących przemoc, naruszających prawa innych osób, itp.
 • Zespół Centrum Rękodzieła zastrzega sobie prawo do uniemożliwienia dostępu do materiałów zamieszczonych przez Użytkownika bądź ich całkowitego usunięcia w przypadku uzyskania urzędowego zawiadomienia o ich bezprawnym posiadaniu i wystawianiu na Portalu.

6. Komentarze i ocena prac, artykułów, wydarzeń, warsztatów.

 • Komentarze pod pracami, artykułami, wydarzeniami, warsztatami mogą być dodawane tylko przez Użytkowników zarejestrowanych.
 • Komentarz zamieszczony pod pracą Użytkownika pojawi się tylko w sytuacji kiedy jej właściciel go zaakceptuje.
 • Komentarze zamieszczone pod artykułami, wydarzeniami, warsztatami wyświetlają się bezpośrednio po ich zamieszczeniu, nie wymagają akceptacji.
 • Użytkownik ma możliwość odrzucenia komentarza. W takiej sytuacji Użytkownik proszony jest o uzasadnienie swojej decyzji.
 • Treść komentarzy pod pracami jest przechowywana na Koncie Użytkownika - wystawiającego oraz Użytkownika - pod którego pracą został on wystawiony.
 • Każdy Użytkownik może wystawić ocenę do zdjęć znajdujących się na Portalu.
 • Oceny pod pracami mogą być wystawiane przez Użytkowników zarejestrowanych.

7. Dane Osobowe/Rejestracja

 • Dane O/R są wprowadzane przez Użytkownika dobrowolnie jednakże ich podanie jest niezbędne do pomyślnego zakończenia procesu Rejestracji.
 • Dane O/R będą wykorzystywane przez Zespół Centrum Rękodzieła do dokonania rejestracji oraz do właściwego wykonywania usług oferowanych przez Portal.
 • Dane O/R przetwarzane przez Portal obejmują: Nazwa Użytkownika/Login, e-mail, hasło.
 • Z wszystkich danych wprowadzonych przez Użytkownika w procesie rejestracji tylko Nazwa Użytkownika/Login jest widoczna dla innych Użytkowników. Reszta informacji pozostaje do wiadomości Zespołu Centrum Rękodzieła chyba, że Użytkownik sam zamieści je w swoich danych.
 • Dane osobowe zamieszczone na koncie Użytkownika będą przetrzymywane na Serwerze Portalu Centrum Rękodzieła. Będą przetwarzane tylko i wyłącznie w zakresie niezbędnym do prawidłowego świadczenia usług oferowanych przez Portal.
 • Dane O/R takie jak Nazwa Użytkownika/Login oraz e-mail nie podlegają zmianie. Użytkownik może zmienić wyłącznie hasło.

8. Dane Adresowe/Wizytówka

 • Dane A/W są wprowadzane przez Użytkowników dobrowolnie.
 • Wprowadzenie Danych A/W możliwe jest tylko dla Użytkowników zarejestrowanych.
 • Dane A/W wykorzystywane będą wyłącznie do pełniejszej prezentacji profilu Użytkownika. Zespół Centrum Rękodzieła będzie z nich korzystał tylko w sytuacji kiedy będzie to niezbędne do właściwego wykonywania usług oferowanych przez Portal, wyłącznie za zgodą Użytkownika.
 • Dane A/W przetwarzane przez Portal obejmują np: Imię, Nazwisko, Numer telefonu, Kod pocztowy, Miasto, Województwo oraz informacje zamieszczone w Wizytówce.
 • Dane A/W Użytkownika będą widoczne dla innych Użytkowników Portalu wraz ze wszystkimi danymi wprowadzonymi przez Użytkownika składającymi się na Profil Użytkownika.
 • Dane A/W zamieszczone na koncie Użytkownika będą przetrzymywane na Serwerze Portalu Centrum Rękodzieła oraz będą przetwarzane tylko i wyłącznie w zakresie niezbędnym do prawidłowego świadczenia usług oferowanych przez Portal, wyłącznie za zgodą użytkownika.
 • Każdy Użytkownik posiada dostęp do swoich Danych A/W, może w każdej chwili je zmienić. Może również w każdej chwili domagać się od Zespołu Centrum Rękodzieła ich całkowitego usunięcia.

9. Wiadomości e-mail (rejestracja, zmiana hasła)

 • Portal Centrum Rękodzieła zobowiązuje się do dostarczania Użytkownikowi e-mailów zawierających informacje niezbędne do prawidłowego świadczenia usług.
 • E-maile te wysyłane są automatycznie na konto Użytkownika podane podczas procesu rejestracji i dotyczą:
  • rejestracji (link aktywacyjny)
  • zmiany hasła (nowe, tymczasowe hasło)
 • Portal Centrum Rękodzieła nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w dostarczeniu e-maila zawierającego link aktywacyjny czy nowe hasło na adres e-mail Użytkownika podany podczas procesu rejestracji, będące wynikiem sposobu świadczenia usług innych serwisów, operatorów.
 • Portal Centrum Rękodzieła nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w dostarczeniu e-maila zawierającego link aktywacyjny czy nowe hasło na adres e-mail Użytkownika, podany podczas procesu rejestracji, będącego wynikiem błędów popełnionych w adresie e-mail przez Użytkownika podczas procesu rejestracji.
 • Użytkownik zobowiązuje się do powiadomienia Zespołu Centrum Rękodzieła o opóźnieniach w dostarczaniu e-maili. Powiadomienie należy przesłać na adres pomoc@centrumrekodziela.pl.
 • Czas oczekiwania na e-mail nie powinien przekroczyć 48 godzin.
 • Zespół Centrum Rękodzieła zobowiazuję się do podjęcia czynności wyjaśniających zaistniałą sytuację i pomoc w jej wyjaśnieniu w przeciągu trzech dni roboczych, licząc od dnia zgłoszenia.

10. Sprzedaż prac

 • Portal Centrum Rękodzieła nie pośredniczy w sprzedaży materiałów wystawionych w Galerii, ani nie pobiera z tego tytułu żadnych prowizji.
 • Portal Centrum Rękodzieła umożliwia wyłącznie wystawienie materiałów w Galerii oraz kontakt z ich właścicielem.
 • Portal Centrum Rękodzieła nie ponosi odpowiedzialności za nieuczciwe zachowanie użytkowników względem siebie.
 • Użytkownik zobowiązuje się nie dochodzić roszczeń od Portalu Centrum Rękodzieła za poniesienie ewentualnych strat.

11. Forum

 • Forum - narzędzie ogólnie dostępne w Internecie pozwalające na wymianę informacji pomiędzy Użytkownikami.
 • Wątek - za Wątek uważa się każdy nowy temat rozpoczęty przez użytkownika na Forum Portalu Centrum Rękodzieła.
 • Post - za Post uważa się informacje, zdjęcia zamieszane przez Użytkowników w obrębie określonego Wątku, związanych z tematyką Portalu Centrum Rękodzieła.
 • Ban - jest to blokada zakładana na Nazwę Użytkownika/Login z powodu zamieszczania informacji niezgodnych z regulaminem. Użytkownik zbanowany nie może brać udziału w dyskusjach na Forum.
 • Informacje zamieszczone na Forum Centrum Rękodzieła są widoczne zarówno dla Użytkowników zarejestrowanych jak i nie zarejestrowanych.
 • Zakładanie nowych Wątków na Forum możliwe jest tylko dla zarejestrowanych Użytkowników Portalu.
 • Zamieszczanie nowych Postów na Forum możliwe jest tylko dla zarejestrowanych Użytkowników Portalu.
 • Zabrania się zamieszczania jakichkolwiek informacji mających na celu nękanie, oczernianie innych Użytkowników.
 • Zabrania się zamieszczania na Forum Postów naruszających prawo, o charakterze bezprawnym, wzmacniających nienawiść etniczną, rasową, wyznaniową, pochwalającą faszyzm, komunizm, nazizm, zawierających treści pornograficzne, obrażających uczucia religijne, propagujących przemoc, naruszających prawa innych osób, itp. Posty zawierające takie treści będą usuwane a użytkownik, który je zamieścił zostanie zbanowany.
 • Zabrania się zamieszczania na Forum informacji reklamowych.
 • Posty o tej samej treści zamieszczane w różnych miejscach (Wątkach) Forum będą usuwane.
 • Zespół Centrumrekodziela.pl nie ponosi odpowiedzialności za Materiały zamieszczane przez Użytkownika na Forum, ich treści oraz wady prawne, a jedynie przechowuje je na serwerze.
 • Materiały zamieszczane przez Użytkowników na Forum w żadnym przypadku nie mogą być traktowane jako stanowisko czy ocena członków Zespołu Centrum Rękodzieła.
 • Użytkownik ma prawo do zamieszczania linków odsyłających do ich strony, blogu jednakże wymaga się od Użytkownika tego aby zamieszony przez niego link był zgony z treścią Wątku czy Postu. Wszelkie próby spamowania będą w konsekwencji prowadziły do zbanowania użytkownika.
 • Moderator zachowuje sobie prawo do usunięcia Postu lub Wątku w sytuacji jeśli będzie naruszał któryś z punktów powyższego regulaminu.

12. Artykuły

 • Zamieścić Artykuł na Portalu Centrum Rękodzieła może każdy Użytkownik zarejestrowany.
 • Gotowy Artykuł należy wysłać pocztą elektroniczną pod adres artykuły@centrumrekodziela.pl w treści wpisując formułę: „Wyrażam zgodę na publikację artykułu przesłanego w tej wiadomości e-mail na Portalu Centrum Rękodzieła. Oświadczam, że artykuł wraz ze zdjęciami są mojego autorstwa”.
 • Wysłanie Artykułu drogą elektroniczną na adres artykułartykuły@centrumrekodziela.pl jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na jego opublikowanie.
 • przypadku błędów w treści Artykułu będących wynikiem pomyłki Administratora, podstawą do zgłoszenia reklamacji jest treść korespondencji e-mail prowadzonej między Użytkownikiem a AdministratoremCentrum Rękodzieła
 • W przypadku błędów w treści Artykułu będących wynikiem pomyłki Administratora, Zespół Centrum Rękodzieła zobowiązuje się usunąć pomyłkę do 48 godzin od chwili rozpatrzenia reklamacji.
 • Wszelkie wiążące ustalenia telefoniczne między Administratorem a Użytkownikiem należy potwierdzać e-mailem.
 • Artykuły na stronie zamieszcza Administrator Portalu Centrum Rękodzieła, po wcześniejszym ustaleniu wszelkich szczegółów z Użytkownikiem.
 • Zespół Centrum Rękodzieła nie ponosi odpowiedzialności za nieścisłości związane z informacjami zawarte w Artykułach zamieszczonych na naszym Portalu.
 • Centrum Rękodzieła nie ponosi odpowiedzialności w przypadku gdy okaże się, że treść artykułu nie jest własnością Użytkownika (patrz punkt 4 regulaminu).
 • W przypadku zgłoszenia, że dany artykuł łamie prawa autorskie Zespół Centrum Rękodzieła zachowuje sobie prawo natychmiastowego usunięcia Artykułu z naszej strony do czasu wyjaśnienia sprawy.
 • Administrator może moderować treść Artykułu wyłącznie za zgodą właściciela Artykułu, zmiany mogą dotyczyć wyłącznie błędów gramatycznych, stylistycznych, ortograficznych, ewentualnych zmian w materiałach graficznych (zdjęciach, skanach itp.) celem poprawienia ich jakości oraz w wyjątkowych sytuacjach opisanych w punkcie 5 regulaminu.
 • Zespół Centrum Rękodzieła zachowuje sobie prawo do odmowy zamieszczenia Artykułu określonego Użytkownika w przypadku uzasadnionych obaw, że informacje w nim zawarte są niezgodne z prawdą bądź regulaminem Portalu Centrum Rękodzieła (patrz punkt 5).
 • Artykuły zamieszczone na Centrum Rękodzieła są widoczne zarówno dla Użytkowników zarejestrowanych jak i nie zarejestrowanych.
 • Komentarze pod Artykułami można dodawać zgodnie z regulaminem patrz punkt 6.
 • Usunięcie Artykułu może nastąpić wyłącznie za zgodą Zespołu Centrum Rękodzieła.
 • E-mail z prośbą o usunięcie Artykułu wraz z uzasadnieniem tej prośby prosimy przesyłać pod adres artykuly(małpa)centrumrekodziela.pl.
 • Zespół Centrum Rękodzieła zobowiązuje się do rozpatrzenia prośby o usunięcie Artykułu z Portalu do 7 dni roboczych.
 • W przypadku usunięcia Konta Użytkownika z Portalu Centrum Rękodzieła Artykuły pisane przez danego Użytkownika nie zostają usunięte. Pozostają w dalszym ciągu publikowane na naszym Portalu, Użytkownik może wnioskować o ich usunięcie, jednak Zespół Centrum Rękodzieła zachowuje sobie prawo do odmowy jego usunięcia.
 • Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych  D19940083.pdf

13. Wydarzenia

 • Wydarzenia - kiermasze, targi, wystawy, jarmarki i inne imprezy związane z rękodziełem odbywające się w rzeczywistości i w Internecie (tzw. spotkania on-line).
 • Organizator - osoba fizyczna, jednostka prawna odpowiadająca za organizację Wydarzenia, posiadająca Konto Użytkownika na Portalu Centrum Rękodzieła.
 • Osoba upoważniona - osoba fizyczna, jednostka prawna posiadająca pisemne upoważnienie od Organizatora do prowadzenia czynności związanych z Wydarzeniem, posiadająca Konto Użytkownika na Portalu Centrum Rękodzieła.
 • Ogłoszenie - podstrona Portalu Centrum Rękodzieła, na której znajdują się informacje dotyczące planowanego Wydarzenia (data, typ, miejsce, opis, dane kontaktowe Organizatora, galeria zdjęć).
 • Zamieszczenie ogłoszenia o Wydarzeniach przez nasz Portal następuje na podstawie zgłoszenia przez Organizatora bądź Osobę do tego upoważnioną.
 • Zgłoszenie o Wydarzeniu należy wysłać pocztą elektroniczną na adres e-mail wydarzenia@centrumrekodziela.pl .
 • W przypadku błędów w treści ogłoszenia będących wynikiem pomyłki Administratora podstawą do zgłoszenia reklamacji jest treść korespondencji e-mail prowadzonej między Organizatorem bądź Osobą do tego upoważnioną a Administratorem Portalu Centrum Rękodzieła.
 • W przypadku błędów w treści ogłoszenia będących wynikiem pomyłki Administratora, Zespół Centrum Rękodzieła zobowiązuje się usunąć pomyłkę do 48 godzin od chwili rozpatrzenia reklamacji.
 • Wszelkie wiążące ustalenia telefoniczne należy potwierdzać e-mailem.
 • Ogłoszenie o Wydarzeniu na stronie zamieszcza administrator Portalu Centrum Rękodzieła, po wcześniejszym ustaleniu jego szczegółów z Organizatorem bądź Osobą do tego upoważnioną
 • Zespół Centrum Rękodzieła nie ponosi odpowiedzialności za nieścisłości zawarte w informacjach dotyczących Wydarzenia a zamieszczonych na naszym Portalu
 • Zespół Centrum Rękodzieła w żaden sposób nie sprawdza wiarygodności informacji zawartych w ogłoszeniu o Wydarzeniu, a jedynie udostępnia miejsce na serwerze w celu ich wyświetlania.
 • Zespół Centrum Rękodzieła nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia jakie mogą mieć miejsce podczas Wydarzenia.
 • Wszystkie zażalenia, skargi dotyczące Wydarzeń prosimy kierować zarówno do Organizatora (dane kontaktowe dostępne są na stronie wraz z innymi informacjami dotyczącymi Wydarzenia) jak i Administratorowi Portalu Centrum Rękodzieła pod adresem e-mail wydarzenia@centrumrekodziela.pl w celu wyeliminowania podobnych problemów w przyszłości.
 • Informacje dotyczące Wydarzenia na Portalu Centrum Rękodzieła są widoczne zarówno dla Użytkowników zarejestrowanych, jak i nie zarejestrowanych.
 • Warunkiem zamieszczenia ogłoszenia jest założenie przez Organizatora Wydarzenia bądź Osoby przez niego upoważnionej Konta Użytkownika na naszym Portalu.
 • Zespół Centrum Rękodzieła zachowuje sobie prawo do odmowy zamieszczenia ogłoszenia określonego Organizatora w przypadku uzasadnionych obaw, że informacje przez niego podane są niezgodne z prawdą.
 • Komentarze pod Wydarzeniem można dodawać zgodnie z regulaminem patrz punkt 6.
 • Portal Centrum Rękodzieła umożliwia wyłącznie wystawienie ogłoszenia o Wydarzeniu oraz kontakt z ich Organizatorem bądź Osobą przez niego upoważnioną. Zespół Centrum Rękodzieła zaznacza przy tym, że wszelkie dane osobowe (imię i nazwisko, numer konta bankowego, numer telefonu, adres itp.) podawane są dobrowolnie i na odpowiedzialność Organizatora.
 • Organizator/Użytkownik zobowiązuje się nie dochodzić roszczeń od Portalu Centrum Rękodzieła za poniesienie ewentualnych strat.

14. Warsztaty

 • Warsztaty - kursy, szkolenia i inne spotkania związane z rękodziełem odbywające się w rzeczywistości i w Internecie (tzw. spotkania on-line) mające charakter edukacyjny.
 • Organizator - osoba fizyczna, jednostka prawna odpowiadająca za organizację Warsztatów, posiadająca Konto Użytkownika na Portalu Centrum Rękodzieła.
 • Osoba upoważniona - osoba fizyczna, jednostka prawna posiadająca pisemne upoważnienie od Organizatora do prowadzenia czynności związanych z Warsztatami, posiadająca Konto Użytkownika na Portalu Centrum Rękodzieła.
 • Ogłoszenie - podstrona Portalu Centrum Rękodzieła, na której znajdują się informacje dotyczące Warsztatów (data, typ, miejsce, opis, dane kontaktowe Organizatora, galeria zdjęć).
 • Zamieszczenie ogłoszenia o Warsztatach przez nasz Portal następuje na podstawie zgłoszenia przez Organizatora bądź Osobę do tego upoważnioną.
 • Zgłoszenie o Warsztatach należy wysłać pocztą elektroniczną na adres e-mail warsztaty@centrumrekodziela.pl .
 • W przypadku błędów w treści ogłoszenia będących wynikiem pomyłki Administratora podstawą do zgłoszenia reklamacji jest treść korespondencji e-mail prowadzonej między Organizatorem bądź Osobą do tego upoważnioną a Administratorem Portalu Centrum Rękodzieła.
 • W przypadku błędów w treści ogłoszenia będących wynikiem pomyłki Administratora, Zespół Centrum Rękodzieła zobowiązuje się usunąć pomyłkę do 48 godzin od chwili rozpatrzenia reklamacji.
 • Wszelkie wiążące ustalenia telefoniczne należy potwierdzać e-mailem.
 • Ogłoszenie o Warsztatach na stronie zamieszcza Administrator Portalu Centrum Rękodzieła, po wcześniejszym ustaleniu jego szczegółów z Organizatorem bądź Osobą do tego upoważnioną.
 • Zespół Centrum Rękodzieła nie ponosi odpowiedzialności za nieścisłości zawarte w informacjach dotyczących Warsztatów a zamieszczonych na naszym Portalu.
 • Zespół Centrum Rękodzieła w żaden sposób nie sprawdza wiarygodności informacji zawartych w ogłoszeniu o Warsztatach, a jedynie udostępnia miejsce na serwerze w celu ich wyświetlania.
 • Zespół Centrum Rękodzieła nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia jakie mogą mieć miejsce podczas Warsztatów.
 • Wszystkie zażalenia, skargi dotyczące Warsztatów prosimy kierować zarówno do Organizatora (dane kontaktowe dostępne są na stronie wraz z innymi informacjami dotyczącymi Warsztatów) jak i Administratorowi Portalu Centrum Rękodzieła pod adresem e-mail warsztaty@centrumrekodziela.pl w celu wyeliminowania podobnych problemów w przyszłości.
 • Informacje dotyczące Warsztatów na Centrum Rękodzieła są widoczne zarówno dla Użytkowników zarejestrowanych jak i nie zarejestrowanych.
 • Warunkiem zamieszczenia ogłoszenia jest założenie przez Organizatora Warsztatów bądź Osoby przez niego upoważnionej konta Użytkownika na naszym Portalu.
 • Zespół Centrum Rękodzieła zachowuje sobie prawo do odmowy zamieszczenia ogłoszenia określonego Organizatora w przypadku uzasadnionych obaw, że informacje przez niego podane są niezgodne z prawdą.
 • Komentarze pod Warsztatami można dodawać z godnie z regulaminem patrz punkt 6.
 • Portal Centrum Rękodzieła umożliwia wyłącznie wystawienie ogłoszenia o Warsztatach oraz kontakt z ich Organizatorem bądź Osobą przez niego upoważnioną. Zespół Centrum Rękodzieła zaznacza przy tym, że wszelkie dane osobowe (imię i nazwisko, numer konta bankowego, numer telefonu, adres itp.), podawane są dobrowolnie i na odpowiedzialność Organizatora.
 • Organizator/Użytkownik zobowiązuje się nie dochodzić roszczeń od Portalu Centrum Rękodzieła za poniesienie ewentualnych strat.

Portal Centrum Rękodzieła zachowuje sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu. O wszelkich zmianach użytkownicy zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną na podany przy rejestracji adres e-mail.